V digitálním věku jsou data a IT součástí každé firmy. Ať jde o know-how, nebo o obchodní či provozní informace. Některé data spadají pod regulace, jako GDPR, bankovní či zdravotní nařízení, jiné mají strategickou hodnotu. Všechny ale spojuje to, že je firma potřebuje, ale mohou být i zneužity nebo firmě ublížit, přímo či nepřímo, například ztrátou reputace.

Na základě letitých zkušeností z IT, bezpečnosti a řízení lidí chápeme, že firma a podnikání je o lidech a lidé jsou nejdůležitější zdroj, ale také největší riziko. Vaši lidé jsou experti v jejich oblastech, jsou účetní, personální, markeťáci, konstrukéři, obchodníci, manažeři. Ale nejsou to všichni IT odborníci a jsou to navíc lidé, ne stroje. Až 80% problémů spůsobí omylem, nepozorností nebo nevědomostí. Proto, i když svým lidem věříte, měli byste jít naproti tomu, aby k omylům nedocházelo a měli jste své prostředí pod kontrolou.

Naše zkušenosti ukazují, že první a nejdůležitější krok je zajistit dohled a vědět, co se v prostředí děje. S daty, s IT zdroji, s procesy… Když budete vědět, můžete reagovat, předcházet, komunikovat. Zde přicházíme na řadu my. Pomáháme vám zajistit klid a soustředit se na bezpečný růst.

Twice your business.